നരേന്ദ്രമോദി - നവഭാരതത്തിന്റെ നായകൻ | Narendra Modi - Navabharathathinte Nayakan Murali Parappuram

ISBN:

Published: 2013

Paperback

248 pages


Description

നരേന്ദ്രമോദി - നവഭാരതത്തിന്റെ നായകൻ | Narendra Modi - Navabharathathinte Nayakan  by  Murali Parappuram

നരേന്ദ്രമോദി - നവഭാരതത്തിന്റെ നായകൻ | Narendra Modi - Navabharathathinte Nayakan by Murali Parappuram
2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 248 pages | ISBN: | 7.47 Mb

It is said about Narendra Modi that You can oppose this man, or you can support. But you never can avoid....This book shows you glimpses of his life.നിങങൾകക ഈ മനുഷയനെ എതിർകകുകയോ പിനതുണയകകുകയോ ചെയയാം, എനനാൽ ഒരികകലും അവഗാണികകാനാകിലല എനന നരേനദരമോദിയെMoreIt is said about Narendra Modi that You can oppose this man, or you can support. But you never can avoid....This book shows you glimpses of his life.നിങ്ങൾക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ എതിർക്കുകയോ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവഗാണിക്കാനാകില്ല എന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്.

നരേന്ദ്രമോദി എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം നടത്തുകയാണ് മുരളി പാറപ്പുറം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "നരേന്ദ്രമോദി - നവഭാരതത്തിന്റെ നായകൻ | Narendra Modi - Navabharathathinte Nayakan":


6-6-6.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us